Nikolay Tsyrempilov. 2013. Buddhism and the Empire: The Buriat Community in Russia (18th–Early 20th Century). (Buddizm i imperiia. Buriatskaia obshchina v Rossii [XVIII–nachala XX v.]). Ulan-Ude: Institut mongolovedeniia, buddologii i tibetologii SO RAN